PRIEMYSEL POTRUBÍ DINGSHENG

Tričko z nehrdzavejúcej ocele

  • Rovné tričko z nehrdzavejúcej ocele

    Popis Oceľové T-kus je potrubná tvarovka a potrubný spoj.Používa sa na zmenu smeru tekutiny, používa sa v odbočke hlavného potrubia.Trojcestná je chemická potrubná tvarovka s tromi otvormi, a to jedným vstupom a dvomi výstupmi;alebo dva vstupy a jeden výstup, ktoré majú tvary T a Y, s dýzami s rovnakým priemerom a dýzami s rôznym priemerom.Tri rovnaké alebo rôzne kolekcie potrubí.Trubkové T-kusy sú klasifikované podľa priemeru potrubia T-kus s rovnakým priemerom je s...
    Rovné tričko z nehrdzavejúcej ocele